Non-Profit

COVID Patiëntenbelangen is een initiatief van Stichting Hartgroep Support.

Stichting Hartgroep Support is een Non-Profit organisatie en Goede Doel.

Stichting Hartgroep Support is een non-profit organisatie die zich inzet voor chronische zieken en hun naasten. De stichting heeft als doel om ondersteuning te bieden aan chronische zieken en hen te helpen bij het verbeteren van hun kwaliteit van leven. Sommige mensen houden langdurig klachten nadat ze COVID-19 hebben gehad. Dat wordt ‘Long COVID’ of Post-COVID genoemd. Voorbeelden van langdurige gezondheidsklachten na corona zijn vermoeidheid, benauwdheid en pijn. 

Long COVID is een aandoening waarbij iemand, na besmet te zijn geweest met het coronavirus, langdurig symptomen blijft houden. Deze persoon kan zelfs maanden na besmetting nog onder een slechte gezondheid gebukt gaan. De klachten die kunnen optreden zijn zeer divers 1.

Deze aandoening wordt ook wel ‘post-COVID-19’ genoemd en is sinds Oktober 2021 een officiële definitie door de WHO 1.

Het belangrijkste kenmerk van Stichting Hartgroep Support is dat het geen winstoogmerk heeft. Dit betekent dat de stichting niet gericht is op het maken van winst, maar op het dienen van het welzijn van degenen die getroffen zijn door ‘Long COVID’ of Post-COVID. Alle middelen en inkomsten die de stichting ontvangt, worden gebruikt om haar missie te realiseren en haar activiteiten uit te voeren.

De stichting biedt een breed scala aan diensten en activiteiten aan haar doelgroep. Zo organiseert ze bijvoorbeeld lotgenotenbijeenkomsten, waar chronische zieken elkaar kunnen ontmoeten, ervaringen kunnen delen en elkaar kunnen ondersteunen. Deze bijeenkomsten zijn waardevol voor het creëren van een gevoel van gemeenschap en het verminderen van het gevoel van isolement dat soms gepaard gaat met het hebben van een aandoening of ziekte.

Stichting Hartgroep Support is ingeschreven in het stichtingen register van de Kamer van Koophandel, onder nummer 63864436

Je kan COVID Patiëntenbelangen steunen door een donatie of schenking over te maken naar KNAB Bankrekening: NL35 KNAB 0513 2368 48

Klink link of Scan QR Code voor donatie met iDeal

Statutaire naam:
Stichting Hartgroep Support

Werknaam:
COVID Patiëntenbelangen

RSIN / Fiscaalnummer:
8554.32.482

Bezoekadres:
De Wieënhof 1 b15
5802 EZ Venray

Correspondentieadres:
Postbus 5052
5800 GB Venray

Bestuur:
R.E.R. (Randy) Roso-Ruoff, a.i.
R.B.E. (Hanna) Roso
D.G.D. (Dewi) Arnouts-Roso
S.S.M. (Sam) Holla

Onze bestuursleden genieten geen beloning en/of vergoeding voor hun activiteiten, anders dan vacatiegeld en de mogelijkheid om door hen gemaakte onkosten te declareren.

Wij hopen dat u overweegt te doneren aan Stichting Hartgroep Support, de Nederlandse organisatie die COVID Patiënten en hun naasten helpt.

U heeft de mogelijkheid om voor een periode van minimaal vijf jaar met een vast bedrag aan Stichting Hartgroep Support te schenken, ook wel periodieke schenking genoemd. Deze schenking is volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Download het lijfrenteschenkingsformulier, dat u kunt uitprinten, invullen en opsturen of mailen naar de Stichting Hartgroep Support.

Periodieke variant. Een variant van de periodieke schenking, waarbij u in plaats van de schenking in vijf jaarlijkse termijnen te betalen, het bedrag in één keer betaalt. Stichting Hartgroep Support erkent dat het bedrag van de schenking aan u verschuldigd is en brengt jaarlijks annuïtaire betalingen op dit bedrag in mindering totdat het gehele geschonken bedrag in vijf jaar is afbetaald.

Beleidsplan:
De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan van de stichting zijn: samenwerken met patiënten verenigingen en stichtingen en pogen te ondersteunen in onderrichting van diens begeleiders, naasten en mantelzorgers van chronisch zieken. Daarnaast is de onderrichting van lotgenotencontact bijeenkomsten een van de pijlers van onze stichting. Het onderhouden van dergelijk lotgenotencontact gebeurt zowel vanuit de patiëntenorganisatie als ook vanuit diens regionale afdelingen, die in verschillende vormen kunnen worden aangeboden. Hartgroep Support onderricht o.a. in de opzet en vormgeving daarvan.
Onze doelgroep, donateurs en sponsoren worden multimediaal op de hoogte gehouden van kwalitatief hoogwaardige en praktische informatie. Deze kwalitatief hoogwaardige informatievoorziening gebeurt onder andere via (thema) bijeenkomsten, open koffie, nieuwsbrieven, Hartgroep Magazine, (Gezondheid)beurzen, voorlichting in ziekenhuizen en medisch centra, website, Facebook.

Doelstelling:
1) De stichting heeft als doel;
Het verlenen, onderrichten en onderwijzen van steun, begeleiding als ook kennisontwikkeling in de meest uitgebreide zin van het woord, ten behoeve van alle in Nederland bevindende lijders aan chronische ziekten, hun naasten, begeleiders en mantelzorgers. Alsmede het verenigen van deze lijders, naasten, begeleiders en allen die de ernst van deze ziekten onderkennen, ongeacht hun maatschappelijke status, politieke overtuiging of geloof.

2) De stichting beoogt het algemeen nut.
3) De stichting heeft geen winstoogmerk.
4) De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
• Onderrichten van deskundige begeleiding ten behoeve van bevordering krachtenbundeling van (rechts)personen op het gebied van chronische zieken die streven naar samenwerking met behoud van eigen identiteit;
• Onderrichten van deskundige begeleiding ten behoeve van bevordering van het maatschappelijk contact tussen lijders en hun partners met andere lotgenoten;
• Onderrichten van deskundige begeleiding ten behoeve van bevordering van preventie door het geven van voorlichting in de meest uitgebreide zin.
• Onderrichten van deskundige begeleiding ten behoeve van bevordering van communicatie tussen patiënten en behandelende medici, verzorgenden en verplegend personeel;
• Onderrichten van deskundige begeleiding ten behoeve van bevordering van begeleiding van patiënten tijdens ziekte, voor- en nazorg bij operaties en behandeling;
• Onderrichten van deskundige begeleiding ten behoeve van bevordering van patiënt revalidatie en terugkeer in de maatschappij onder andere door het bevorderen van sport-, zwem- en trimactiviteiten;
• Onderrichten van deskundige begeleiding ten behoeve van bevordering in het geven van adviezen omtrent materiële en mentale zaken;
•Het verwerven van financiële middelen om het doel zo goed mogelijk te realiseren.

Financiële verantwoording 2015-2027
Stichting Hartgroep Support heeft geen fondsen geworven en heeft geen actief fondsenwervingsbeleid. Bestuursleden ontvangen een vergoeding voor de gemaakte (on)kosten.

Copyright ©2020-2023 COVID Patiëntenbelangen | Hosted & Design by CreasolConcepts.com