Lotgenotencontact

Wij maken gebruik van hybride lotgenotencontacten en in persoon wanneer het kan.

Belangenbehartiging

Met de kennis en ervaring die de Hartgroep heeft, vertegenwoordigen wij onze achterban.

Leefstijl

Bewegen is gezond, maar wanneer mag je verwachten dat sport en bewegen effect heeft?

Lotgenotencontact 2.0
Open Koffie bijeenkomsten zijn weer een succes

Nu de beperkende maatregelen niet langer van toepassing zijn, kunnen wij de bijeenkomsten in persoon doen. Daarnaast hebben wij ook hybride lotgenoten bijeenkomsten.

Waar het op neer komt is dat je elkaar kunt helpen door vaak alleen maar te luisteren en je eigen ervaringen of inzichten te delen (is niet verplicht) om daarmee de ander te kunnen helpen.

Ook na de revalidatie en fysiotherapie is het belangrijk om te blijven bewegen. U kunt bijvoorbeeld starten met wandelen of zwemmen in groepsverband, FysioFit volgen bij uw Fysiotherapeut of gewoon samen met een ‘maatje’.

Sinds 1 januari 2019 is de zogenoemde gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Huisartsen kunnen dan volwassenen met gezondheidsrisico door overgewicht doorverwijzen naar aanbieders van GLI.

Nieuwsberichten

Zeeuwse apothekers merken elke dag het medicijntekort

Door PZC/Maurice Steketee Tureluurs wordt ze er weleens van. Dan weer een andere dosering, dan weer een ander merk met meer bijwerkingen. Of dan weer zijn haar medicijnen er helemaal niet. Sjaan Nuijens (66) uit…

WHO: coronavaccins hebben zeker 1,4 miljoen levens gered in Europa

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zegt dat coronavaccins zeker 1,4 miljoen levens redden in het zogenoemde ‘werkgebied Europa’. Voornamelijk zestigplussers zouden nog in leven zijn, meldt regiodirecteur Hans Kluge. Het werkgebied Europa bestaat uit 53 landen. Dit…

COVID Patiëntenbelangen geeft een eigen Patiëntenblad uit.
Dit patiëntenblad komt ieder kwartaal uit en wordt onder andere verspreid onder ziekenhuizen en medisch centra.

Publicaties verzorgt door
Nationaal Bureau voor Communicatie | Zorgmedia B.V.

COVID Patiëntenblad

Fotogallerij

bescherming-tegen-corona

Het dragen van een mondneusmasker beschermt jou en anderen tegen de verspreiding van het virussen. Het is een van de nieuwe gezonde gewoonten die ons samen beschermt tegen virussen. Met een mondneusmasker bedek je je neus en mond.

covid19afdelingpatient

EENMALIGE EN PERIODIEKE 
SCHENKINGEN MET BELASTINGVOORDEEL

de belangrijkste stap naar een samenleving zonder coronaregels

planjeprik.nl

L e e f s t i j l

Ook na je fysiotherapie en revalidatie is het belangrijk om
te blijven bewegen en vooral gezond te blijven eten.

Contact
info@covidpatientenbelangen.nl
Bezoekadres
op afspraak

COVID Patiëntenbelangen
Stichting Hartgroep Support
Medisch Centrum De Wieenhof
De Wieenhof 1 b15

Copyright ©2020-2024 COVID Patiëntenbelangen | Hosted & Design by CreasolConcepts.com