COVID Patiëntenbelangen

Patiënten belangenorganisatie voor Long COVID getroffenen en hun naasten sinds 2020.

Lotgenotencontact

Wij maken gebruik van hybride lotgenotencontacten en in persoon wanneer het kan.

Belangenbehartiging

Met de kennis en ervaring die de Hartgroep heeft, vertegenwoordigen wij onze achterban.

Leefstijl

Bewegen is gezond, maar wanneer mag je verwachten dat sport en bewegen effect heeft?

Lotgenotencontact 2.0
Open Koffie bijeenkomsten zijn weer een succes

Nu de beperkende maatregelen niet langer van toepassing zijn, kunnen wij de bijeenkomsten in persoon doen. Daarnaast hebben wij ook hybride lotgenoten bijeenkomsten.

Waar het op neer komt is dat je elkaar kunt helpen door vaak alleen maar te luisteren en je eigen ervaringen of inzichten te delen (is niet verplicht) om daarmee de ander te kunnen helpen.

Ook na de revalidatie en fysiotherapie is het belangrijk om te blijven bewegen. U kunt bijvoorbeeld starten met wandelen of zwemmen in groepsverband, FysioFit volgen bij uw Fysiotherapeut of gewoon samen met een ‘maatje’.

Sinds 1 januari 2019 is de zogenoemde gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Huisartsen kunnen dan volwassenen met gezondheidsrisico door overgewicht doorverwijzen naar aanbieders van GLI.

Nieuwsberichten

Wandelen in vrije tijd verdubbelde tijdens coronalockdown

Grootste toename bij mensen die in een aantrekkelijke omgeving wonen Dat mensen meer wandelen in een aantrekkelijke omgeving is nu veel overtuigender aangetoond dan voorheen, dankzij een studie van het Radboudumc in de unieke setting…

Bijna 900 zorgmedewerkers doen beroep op vergoeding voor longcovidklachten

Het overheidsloket waar zorgpersoneel met langdurige coronaklachten een tegemoetkoming kon aanvragen, is maandagmiddag gesloten. Zondagavond hadden 884 zorgmedewerkers een vergoeding van 15.000 euro aangevraagd, meldt het ministerie van Volksgezondheid Het aantal zorgmedewerkers dat een vergoeding…

COVID Patiëntenbelangen geeft een eigen Patiëntenblad uit.
Dit patiëntenblad komt ieder kwartaal uit en wordt onder andere verspreid onder ziekenhuizen en medisch centra.

Publicaties verzorgt door
Nationaal Bureau voor Communicatie | Zorgmedia B.V.

COVID Patiëntenblad

Fotogallerij

bescherming-tegen-corona

Het dragen van een mondneusmasker beschermt jou en anderen tegen de verspreiding van het virussen. Het is een van de nieuwe gezonde gewoonten die ons samen beschermt tegen virussen. Met een mondneusmasker bedek je je neus en mond.

covid19afdelingpatient

EENMALIGE EN PERIODIEKE 
SCHENKINGEN MET BELASTINGVOORDEEL

de belangrijkste stap naar een samenleving zonder coronaregels

planjeprik.nl

L e e f s t i j l

Ook na je fysiotherapie en revalidatie is het belangrijk om
te blijven bewegen en vooral gezond te blijven eten.

Contact
info@covidpatientenbelangen.nl
Bezoekadres
op afspraak

COVID Patiëntenbelangen
Stichting Hartgroep Support
Medisch Centrum De Wieenhof
De Wieenhof 1 b15

Copyright ©2020-2023 COVID Patiëntenbelangen | Hosted & Design by CreasolConcepts.com